ON INFORMATION DESIGN |
O INFORMACIJSKEM OBLIKOVANJU

 

The Museum of Architecture and Design and the Pekinpah Association published an electronic book On Information Design edited by Petra Černe Oven and Cvetka Požar. The book registers one of the series of lectures in the theory of architecture and design Information Design 2009/2010 that ran from November 2009 to October 2010 at MAO. The lectures were the first lectures in our cultural region ever to focus on the topic of information design. 

 
 

On Information Design
Edited by Petra Černe Oven and Cvetka Požar
AML Contemporary Publications Series 8

Published by
The Museum of Architecture and Design
For the Museum of Architecture and Design Matevž Čelik
In collaboration with
The Pekinpah Association
For the Pekinpah Association Žiga Predan

Photos and visual material: the authors and the Museum for Social and Economic Affairs (Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum), Vienna
English copyediting: Rawley Grau
Design: Petra Černe Oven
ISBN 978-961-6669-26-9

O informacijskem oblikovanju
Uredili Petra Černe Oven in Cvetka Požar
Knjižna zbirka AML, 7

Izdal
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
zanj Matevž Čelik
Soizdajatelj
Društvo Pekinpah
zanj Žiga Predan

Fotografije in slikovni material: avtorji in Muzej družbe in ekonomije, Dunaj
Prevedla Nataša Velikonja
Lektorirala Katja Paladin
Oblikovala Petra Černe Oven
ISBN 978-961-6669-25-2

Six internationally acclaimed experts presented the field of information design to the Slovene public: Yuri Engelhardt, Rob Waller, Jorge Frascara, Karel van der Waarde, Malcolm Garrett and Karen Schriver. They spoke about the selection, visualization, interpretation, and communication of data. Each lecturer addressed a specific aspect of the information design, but the contributions have a few themes in common; information design that is focused on the needs of people, that is gaining interest among an increasing number of visual communication designers, that depends more on theory, empirical research and testing and improves communication. 

Download for free the contributions of lecturers in the electronic book published in separate Slovene and English edition.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje in društvo Pekinpah sta izdal elektronsko knjigo O informacijskem oblikovanju, ki sta jo uredili Petra Černe Oven in Cvetka Požar. Knjiga beleži enega od sklopov predavanj iz teorije arhitekture in oblikovanja O informacijskem oblikovanju 2009/2010, ki so potekala od novembra 2009 do oktobra 2010 v MAO. Predavanja so bila v našem kulturnem prostoru sploh prva predavanja, ki so bila osredotočena na informacijsko oblikovanje. 

Slovenski javnosti je informacijsko oblikovanje je predstavilo šest mednarodno priznanih strokovnjakov in strokovnjakinj: Yuri Engelhardt, Rob Waller, Jorge Frascara, Karel van der Waarde, Malcolm Garrett in Karen Schriver. Govorili so o izboru, vizualizaciji, interpretaciji in sporočanju podatkov. Vsak predavatelj je zajel specifičen vidik informacijskega oblikovanja, vsem pa so skupne teme, da je informacijsko oblikovanje usmerjeno k potrebam ljudi, da je to pomembno za vedno več oblikovalcev vizualnih komunikacij, da se naslanja na teorijo, empirično raziskovanje in testiranje ter da se z njim izboljša predvsem komunikacija. 

Članke predavateljev lahko preberete v elektronski knjigi, ki je izšla v slovenski in angleški ločeni izdaji.