JAVNI SEKTOR:
NOSILEC NAPREDKA?

 

Organizacije javnega sektorja se dnevno srečujejo s številnimi družbenimi, okoljskimi in ekonomskimi izzivi. Zato je na področju inovativnega razvoja mogoče najti mnoge pobude in dobre prakse, izhajajoče prav iz delovanja javnega sektorja. Odlična primera sta danska medresorska državna agencija MindLab in britanska vladna služba Policy Lab. Obe svoje delovanje gradita na povezovanju javnih institucij, državljanov in podjetij. Simpozij Javni sektor v smeri napredka je osvetlil učinke takšnega sodelovanja ter izpostavil dobre rezultate v obliki razvoja učinkovitih in dostopnih storitev ter načrtovanja novih politik. Publikacija je simpozij dopolnila z izbranimi besedili in primerih dobre prase iz pričujoče teme.

 
 

V poročilu strokovne komisije za področje inovacij v javnem sektorju z naslovom Powering European Public Sector Innovation: Towards A New Architecture, ki ga je leta 2013 naročila in izdala Evropska komisija, je bilo pod taktirko takratnega direktorja danskega MindLaba Christiana Basona ugotovljeno, da je na področju inovativnega razvoja v Evropi mogoče najti številne, toda nekoordinirane pobude. Kar manjka, so strateško zastavljene pobude. Pobude, ki bi se premišljeno, načrtovano in medresorsko lotevale izzivov, s katerimi se srečujejo članice unije. 

Med glavnimi preprekami, ki ovirajo inovacije v javnem sektorju, so prepoznali: 
•    šibke spodbude in neugodne pogoje,
•    pomanjkanje vodenja na vseh nivojih,
•    pomanjkanje znanja ter zmožnosti apliciranja inovativnih procesov in metod,
•    nenatančno in nesistematično uporabo meril in podatkov.

Publikacija ponuja teoretične in praktične odgovore v obliki študij primerov, kako se soočiti in reševati naštete prepreke, pa tudi opozori na pasti nerazumevanja in prehitrega, zgolj površnega povzemanja tujih rešitev. Izpostavljeni so učinki oblikovalskega mišljenja (temelječega na principih sooblikovanja na področju soustvarjanja inovativnih rešitev) in medresorskega povezovanja tako vladnih služb kot gospodarstva in državljanov – na več ravneh, od lokalne pa vse do mednarodne.

Izbrani odlomki iz knjige (pdf)

Cena enega izvoda: 10 EUR
Poštnina: 2 EUR
SKUPAJ: 12 EUR

O AVTORJIH BESEDIL: 
Dr. Jesper Christiansen je vodja raziskovalnega oddelka danske vladne in medresorske organizacije MindLab. Doktoriral je iz antropologije, z osredotočenostjo na kreativne in inovativne prakse, ki v ospredje postavljajo uporabnika v kontekstu vladnih politik, javnega sektorja in uprave. Poleg vodenja raziskovalnega oddelka v MindLabu deluje tudi kot projektni vodja za zaposlovanje v sodelovanju z danskim ministrstvom za zaposlovanje. V okviru sodelovanja je ustanovil in vodil gibanje »Oblikovanje ponosa«, ki spodbuja gradnjo sistema s ciljem izboljšanja odnosa do ranljivih in marginaliziranih skupin državljanov. Redno deluje kot svetovalec številnim vladam po svetu ter kot partner sodeluje z mnogimi nevladnimi organizacijami, oblikovalskimi agen-cijami in lokalnimi inovativnimi telesi, z namenom podpore inovativnih naporov in delovanj. Deluje tudi kot zunanji predavatelj na podiplomskem študiju univerz v Kopenhagnu in Aarhusu. Predava na temo družbenega ter k uporabniku in inovacijam orientiranega oblikovanja na področju javnega sektorja.

Dr. Petra Černe Oven je kot samostojna oblikovalka za svoje delo prejela prestižne strokovne nagrade (Type Directors Club, NY, najlepša slovenska knjiga). Strokovna in znanstvena besedila ima objavljena v revijah Eye, Typography Papers, Baseline, 2+3D, Typomag, Hyphen in drugih. Leta 2004 je doktorirala na Oddelku za tipografijo in grafično komunikacijo na Univerzi v Readingu (VB), kjer je bila raziskovalka pri AHRB-projektu The optimism of modernity ter kuratorka razstave in urednica knjige Edward Wright: Readings, Writings (2007). Deluje kot slovenska predstavnica tipografske organizacije ATypI in kot članica društva Pekinpah ter je aktivna v strokovnih svetih ciprske konference ICTVC (International Conference on Typography and Visual Communication) in brazilske konference CIDI (Information Design International Conference). Ob pregledni razstavi grafičnega oblikovalca Miljenka Licula v Narodni galeriji je uredila monografijo Miljenko Licul (2011), z dr. Barbaro Predan pa sta avtorici knjige o storitvenem in informacijskem oblikovanju Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso (2013). Na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje predava predmet Razvoj in teorija oblikovanja in je med organizatorji ALUO Design Talks. Leta 2015 je skupaj z dr. Barbaro Predan in Juretom Miklavcem soustanovila Inštitut za oblikovanje.

Dr. Guy Julier je britanski raziskovalec, strokovnjak za področja kulture
oblikovanja, družbenega oblikovanja in oblikovanja politik. V okviru britanskega raziskovalnega sveta Arts and Humanities je deloval kot svetovalec britanski parlamentarni skupini za oblikovanje javnega sektorja ter vodil obsežen strateški projekt o pomenu razumevanja in vključevanja družbenega oblikovanja v nove politike. Med drugim je tudi avtor že tretjič ponatisnjene knjige The Culture of Design (prevedene tudi v španski, kitajski in korejski jezik) in soavtor knjige Design and Creativity: Policy, Management and Practice. Deluje kot profesor kulture oblikovanja na Univerzi v Brightonu in je glavni raziskovalni sodelavec za področje sodobnega oblikovanja v londonskem muzeju Victoria and Albert Museum. Pred tem je deloval kot redni profesor oblikovanja na univerzi Leeds Metropolitan University ter vodil raziskovalno in svetovalno agencijo DesignLeeds s poudarkom na družbenem in okoljskem oblikovanju. Bil je tudi direktor skupnosti Leeds Love It Share It, katere glavni namen je bil razvoj novih pristopov k urbani regeneraciji regije. Trenutno piše knjigo na temo oblikovanja in ekonomi-je. Deluje tudi kot gostujoči predavatelj na Univerzi Južne Danske, Šoli umetnosti v Glasgowu in Univerzi v Otagu (Nova Zelandija). V muzeju Victoria and Albert Museum vodi serijo okroglih miz z naslovom Design Culture Salon.

Dr. Lucy Kimbell je oblikovalka, predavateljica in strokovna raziskovalka za področje oblikovalskega mišljenja in storitvenega oblikovanja. Svoje znanje in izkušnje gradi na kombiniranju akademskih raziskav s svetovanjem na področju prakse: raziskuje inovacije oblikovanja s poudarkom na digitalno/storitvenih načrtovanjih politik. Pri svetovanju in vodenju večdisciplinarnih ekip skozi oblikovanje ima več kot petnajst let izkušenj. Sodelovala je s podjetji, kot so Vodafone, Deutsche Bank in Metropolitan Housing. V okviru fundacije Young je vodila oddelek za družbeno oblikovanje in skupaj z Joejem Julierjem razvila spletno orodje za svetovanje in poučevanje: Social Design Methods Menu. Je tudi soustanoviteljica prve londonske digitalno-medijske prakse, Soda. Drugače kot glavna in vabljena predavateljica redno predava na številnih mednarodnih konferencah: UK Arts and Design Institutions Association (2014), IIT Design Research (2013), International Association of Societies of Design Research (2011), Service Design Network (2010), Design Management Institute (2010) in Ethnographic Praxis in Industry (2008). Kot raziskovalka sveta Arts and Humanities Research Council in Univerze v Brightonu trenutno deluje v britanski vladni službi Policy Lab UK kot del skupine Open Policy Making. V začetku letošnjega leta bo pri založbi BIS izšla njena knjiga Service Innovation Handbook. Knjiga bo namenjena menedžerjem in podjetnikom, ki se ukvarjajo z oblikovanjem novih storitev.

Dr. Barbara Predan je oblikovalka, raziskovalka, predavateljica in avtorica tekstov s področja storitvenega in informacijskega oblikovanja, teorije, zgodovine in politike oblikovanja. Strokovna in znanstvena besedila ima objavljena v strokovnih zbornikih in revijah, kot so Design Issues, Design Principles and Practices, ČKZ, 2+3D, Oris, Piranesi idr. Je soavtorica knjig Nazaj k oblikovanju: Antološki pregled teorije oblikovanja v slovenskem prostoru (2007) in Trajnostne alternative v oblikovanju: skrajni čas, da začnemo izgubljati čas (2009), soavtorica knjig in razstav Iskra: neuvrščeno oblikovanje 1946–1990 (2009) in Niko Kralj: neznani znani oblikovalec (2011) ter avtorica razstave Gorenje z vizijo (2012). Skupaj z dr. Petro Černe Oven od leta 2010 pod okriljem društva Pekinpah ureja knjižno zbirko 42. Na podlagi naročila Ministrstva za notranje zadeve RS sta skupaj z dr. Černe Ovnovo pripravili dokument Analiza digitalne prisotnosti RS po parametrih vizualnih komunikacij in razumevanja storitvene kulture za potrebe projekta eUprava2 (2014). Kot gostujoča predavateljica poučuje predmeta Razvoj in teorija oblikovanja in Storitveno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2015 je skupaj z dr. Petro Černe Oven in Juretom Miklavcem soustanovila Inštitut za oblikovanje.

Javni sektor: nosilec napredka?
Uredila Barbara Predan

Zbirka 42:4
Društvo Pekinpah
zanj Žiga Predan, MA

Besedila: Laura Bunt, Jesper Christiansen, Petra Černe Oven, Guy Julier, Lucy Kimbell, Barbara Predan
Lektorirala: Katja Paladin
Prevod iz angleščine: Nataša Velikonja
Fotografije: avtorji
Barbara Šušteršič, Studio Miklavc
Oblikovanje: Ljubljana 2015

© Avtorji
ISBN 978-961-93098-8-9

Program simpozija:
10:00–10:25
Pozdravni nagovori
mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR
Zoran Jankovic, župan Mestne obcine Ljubljana
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo RS

10:25–11:00
Uvodno predavanje
dr. Petra Černe Oven, ALUO in Inštitut za oblikovanje
dr. Barbara Predan, Pekinpah in Inštitut za oblikovanje
Javni sektor na poti vzpostavljanja inovativnih procesov in metod

11:00–11:50
dr. Guy Julier, Univerza v Brightonu (Velika Britanija)
Nove prakse in sodelovanja v polju inovacij javnega sektorja

12:10–13:00
mag. Niels Hansen, MindLab (Danska)
Inovacije v javnem sektorju: gradnja novih možnosti za spremembe v sistemu javne uprave

Vsebinska zasnova:
društvo Pekinpah in Inštitut za oblikovanje
Organizator:
Regionalni center kreativne ekonomije, RRA LUR
Foto: Aleš Rosa

Paket bo odposlan iz Ljubljane v roku 48. ur po prejetju naročila. Naročila prejeta med vikendom in prazniki bodo odposlana prvi delovni dan po prejetju naročila. Plačilo je izvedeno preko sistema PayPal. Naročiti je mogoče tudi preko predračuna (pošljite e-pošto z vašim naslovom in naročilom na posta@pekinpah.com).