Storitveno in informacijsko
oblikovanje

 

V prvem zvezku se podajava na polje storitvenega in informacijskega oblikovanja. Gre za v svetu hitro rastoči, v Sloveniji pa še vedno deficitarni področji oblikovanja. Osredotočava se na pomene in vloge, ki jih oblikovanje lahko odigra na teh dveh področjih, in s tem poskušava postaviti teoretično osnovo za razvoj in kritično vrednotenje storitvenega in informacijskega oblikovanja v Sloveniji.

 
 

Storitveno in informacijsko oblikovanje
Uredili Petra Černe Oven in Barbara Predan

Zbirka 42:01
obseg: 112 strani
ISBN 978-961-6669-14-6

Lektorirala: Katja Paladin
Oblikovanje: Petra Černe Oven
Fotografije: Tjaša Kermavnar, Alen Mencej, Jacob Palmborg
Tisk: Stane Peklaj
Ljubljana 2010
© Avtorji

Izdal:
Društvo Pekinpah
zanj Barbara Predan
Soizdajatelj:
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
zanj Matevž Čelik

Tiskovino sta podprla:
Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS

Paket je odposlan iz Ljubljane v roku 48. ur po prejetju naročila. Naročila prejeta med vikendom in prazniki bodo odposlana prvi delovni dan po prejetju naročila. Plačilo je izvedeno preko sistema PayPal. Naročiti je mogoče tudi preko predračuna (pošljite e-pošto z vašim naslovom in naročilom na posta@pekinpah.com).

IZ UVODA:
Kot piše Douglas Adams, sta pred sedmimi milijoni let in pol Lunkwill in Fook največjemu superračunalniku GlobokaMisel naročila, naj najde odgovor na dokončno vprašanje o Življenju, Vesolju in sploh Vsem. Sedem milijonov let in pol kasneje je GlobokaMisel petinsedemdesettisoči generaciji oznanil odgovor na zastavljeno nalogo: dvainštirideset. Z odgovorom pa se je pravo delo pravzaprav šele začelo. Začelo se je ukvarjanje z vprašanjem. Kajti – kot nam še razloži GlobokaMisel: ko bomo vedeli, kako se glasi vprašanje, bomo tudi razumeli, kaj pomeni dani odgovor.

Na zadnjo misel se naslanjava pri snovanju nove zbirke. Dvainštiridesetkrat bova obravnavali izbrano temo s področja oblikovanja (pa naj bo na prvi pogled še tako obrobna in oddaljena) ter poskušali iskati vprašanja in po možnosti tudi odgovore nanje. Cilj je torej ambiciozen – 42 zvezkov. Ob zadanem še zaveza: če nama uspe izdati vseh 42 zvezkov z besedili s področja oblikovanja, bova zbirko – ne glede na uspešnost pri odkrivanju vprašanj in ponujanju odgovorov – ukinili.

Petra Černe Oven, Barbara Predan

Cena enega izvoda: 5 EUR
Poštnina: 2 EUR
SKUPAJ: 7 EUR

KAZALO
Zbirka 42: uvod 01
Petra Černe Oven: Informacijsko oblikovanje – oblikovanje za uporabnika
Barbara Predan: Oprijemljivost neoprijemljivega
Izbrani primeri dobre prakse
Dodatne povezave
Priloga: študentski seminarji na temo neoprijemljivega oblikovanja
- Tjaša Kermavnar, Triki na področju trgovine
- Amanda Kladnik, Ljubezen skozi želodec
- Alen Mencej in Katja Turk, Ločeno zbiranje odpadkov
- Ana Ida Mordej, Storitveno oblikovanje: bančna kartica
- Klemen Smrtnik, Odlično urejen pretok informacij