"SAMO BREZ PANIKE"
STORITVENO IN INFORMACIJSKO OBLIKOVANJE
METODOLOGIJA IN ORODJA

 

Učbenik zajema orodja in metodologijo storitvenega in informacijskega oblikovanja in je rezultat projekta: Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso.

 
 

Barbara Predan in Petra Černe Oven
"Samo brez panike": učbenik

Zbirka 42, Separat 3
Lektura: Katja Paladin
Oblikovanje: Studio Miklavc
Ljubljana, januar 2014
ISBN 978-961-93098-6-5
© Avtorici

Izdala:
Društvo Pekinpah,
zanj dr. Barbara Predan
in
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
zanjo mag. Lilijana Madjar

Tim Brown (IDEO) je v intervjuju za Washington Post orisal tri točke, ki oblikovalce po navadi zavedejo. Prvič, na napačno pot pogosto stopijo že na začetku, ko si ‘zastavijo napačna vprašanja’. Po Brownu morajo oblikovalci natančno določiti, kaj je tisto, kar želijo rešiti. Drugič, oblikovalcem v številnih primerih spodleti, saj ‘ne gredo v svet zato, da bi razumeli ljudi, ki jim služijo.’ [...] In tretjič, spodletelo oblikovanje je po navadi rezultat ‘predolgega razglabljanja in razmišljanja’, namesto da bi se takoj lotili dela, ustvarjanja prototipov, in se učili, medtem ko delajo in izdelujejo.

V pomoč pri delovanju in zastavitvi pravih vprašanj pa si je smiselno pomagati z razdelano metodologijo in orodji. Dejstvo je, da je delo na obeh področjih storitvenega in informacijskega oblikovanja lahko (vsaj na prvi pogled) zabavno. V večini primerov pa se (sploh če želimo v storitev zares poseči) ni mogoče izogniti številnim mukotrpnim korakom. Analiziranje, opazovanje, definiranje, raziskovanje, opazovanje, ustvarjanje, testiranje, analiziranje, popravljanje, testiranje, opazovanje ... (vsa ponavljanja so namerna).

Našteti koraki ne potekajo zaporedno, temveč nas opozarjajo, da moramo nenehno preusmerjati pogled od detajla k celoti, od celote k detajlu. Celo svetovni guru interaktivnega oblikovanja Bill Moggridge je verjel, da če najprej mislimo na ljudi in potem »poskušamo, poskušamo in še enkrat poskušamo narediti prototip, imamo veliko možnosti, da bo rezultat našega dela inovativna rešitev, ki jo bodo ljudje cenili in v njej uživali«.

Pričujoča publikacija pa ne nudi metod in orodij samo oblikovalcem, temveč je zaradi enostavne strukture, jasno opisanih korakov in orodij, predstavljenih primerov in preglednega oblikovanja, lahko odličen pripomoček za vse, ki se želijo seznaniti ali metodično pristopati k oblikovalskemu mišljenju [design thinking]. Štirje sklopi (Odkrij, Raziskuj, Reši, Vzdržuj) vsebujejo več kot 25 orodij, ki nam preko nazornih primerov pomagajo doseči uspešno reševanje problemov.