UTOPIJE POTENCIALNOSTI

 

Septembra 2016 se je v Londonu odvil prvi tamkajšnji bienale oblikovanja. Tema, ki so jo razpisali organizatorji bienala, je bila Utopia by Design, s ciljem odgovoriti na vprašanje: kako lahko oblikovanje svet izboljša, ga naredi za primernejši prostor za življenje? Kljub odlični temi in uradnemu povabilu slovenski državi k sodelovanju s strani organizatorjev so se predstavniki odločevalcev tudi tokrat odločili izpustiti priložnost. Premislek o tem, kako bi lahko bilo, ter dejstvo, da je to nalogo treba zaupati stroki oblikovanja, sta jim bila verjetno pretuja koncepta. Posledično smo se naloge lotili v okviru prostovoljnega seminarja pri predmetu Teorija in razvoj oblikovanja. Rezultati so zbrani v pričujoči publikaciji.

 
 

Utopije potencialnosti
Uredila Barbara Predan
Zbirka 42: Vrtinec totalne perspektive 1

Besedila: Andrea Branzi, Simon Bregar, Roberta Cetina, Eva Garibaldi, Lin Gerkman, Deja Hauptman, Eva Janeš, Jakob Koncut, Natalija Kosmač, Maruša Mazej, Tjaša Mužina, Katja Orličnik, Barbara Predan, Urška Rigler, Blaž Skodlar, Brina Steblovnik, Špela Šedivy, Andraž Rudi Vrhovšek
Prevod iz angleščine: Nataša Velikonja
Lektorirala: Katja Paladin
Lektura angleškega besedila: Erica Johnson Debeljak
Fotografije in ilustracije: avtorji, Miha Benedičič, DK
Oblikovanje: Petra Černe Oven
Vrsta dela: študijsko gradivo

Obseg: 56 strani
Naklada: 200 izvodov
ISBN 978-961-93098-9-6
Ljubljana 2016
© Avtorji

Besedila ‘Dolgoročna strategija’, ‘Sanje o vasi’ in ‘Oblikovanje in manjšinska kultura’ prevedena in objavljena z dovoljenjem avtorja.

Študijsko gradivo je rezultat dvomesečnega seminarja na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
V prostovoljnem seminarju Utopia by Design pri predmetu Teorija in razvoj oblikovanja II so sodelovali študenti 1. stopnje, 2. letnika industrijskega in unikatnega oblikovanja.
Mentorica: doc. dr. Barbara Predan

Izdala:
Društvo Pekinpah
zanj Žiga Predan, MA
in
Inštitut za oblikovanje
zanj dr. Barbara Predan

Paket je odposlan iz Ljubljane v roku 48. ur po prejetju naročila. Naročila prejeta med vikendom in prazniki bodo odposlana prvi delovni dan po prejetju naročila. Plačilo je izvedeno preko sistema PayPal. Naročiti je mogoče tudi preko predračuna (pošljite e-pošto z vašim naslovom in naročilom na posta@pekinpah.com).

Hkrati knjiga prinaša tudi izbor treh teoretičnih besedil Andrea Branzija. Branzi je besedila med letoma 1972 in 1976 napisal za serijo, znano pod imenom Radical Notes (Radikalni zapisi). Gre za prvi prevod Branzijevih Radikalnih zapisov v slovenski jezik.

IZ UVODA
Zamišljanje sprememb in možnosti pa je od nekdaj bilo (in še vedno je) integralni del oblikovanja. Smisel že od prvega preoblikovanega kamna ostaja enak: gre za sosledje zamišljanja in spreminjanja obstoječega v želeno. Gre za gradnjo na potencialnosti novega s hkratno razgradnjo starega. Gre za potencialnost sveta, ki bi lahko bil – ali pač ne. S tem ko sta obe možnosti na voljo, je na voljo tudi točka prečenja, in ta je za oblikovanje bistvena. Bistvena je v tem, da z zamišljanjem možnosti mogočega in nemogočega generiramo potencial za spremembe. Spremembe, katerih učinki vsakič znova odpirajo prostor za novo mišljenje. Odpirajo se nove možnosti prej nemogočega, odpira se prostor za nove utopije. Utopije kot vsakokratno potencialnost obstoječemu. Ali neobstoječemu.

Cena enega izvoda: 7 EUR
Poštnina: 2 EUR
SKUPAJ: 9 EUR

Avtorji: Simon Bregar, Eva Garibaldi, Lin Gerkman, Jakob Koncut, Tjaša Mužina
Leto: 2016
Premiera: Dan D - International design festival, Zagreb, Hrvaška, 10. junij 2016
Ostale predstavitve: Pekinpahova uprizoritvena razstava, Stara mestna elektrarna, Ljubljana, 16. in 17. november 2016

KAZALO
Barbara Predan
Utopije potencialnosti

Andrea Branzi
Radikalni zapisi (izbor)
– Dolgoročna strategija
– Sanje o vasi
– Oblikovanje in manjšinska kultura

Študentske utopije
Lin Gerkman, Jakob Koncut, Tjaša Mužina, Simon Bregar, Eva Garibaldi
– Utopia by Design
Andraž Rudi Vrhovšek, Urška Rigler, Blaž Skodlar
– Obrnjena utopija
Deja Hauptman, Eva Janeš, Maruša Mazej, Katja Orličnik, Brina Steblovnik, Špela Šedivy
– Gojišče MDXV
Roberta Cetina, Natalija Kosmač
– Izberi svojo utopijo