V KAKŠNEM SVETU HOČEMO ŽIVETI?
zdravstvo: življenjska premica

 

Namen knjige je razkriti enega od kamenčkov v mozaiku procesa oblikovanja, s fokusom na »življenjsko premico«: od rojstva do smrti. Vsak ima izkušnjo s fizičnim bivanjem – svojim in drugih okoli sebe. Toda kakšne so te izkušnje? Kolikokrat si vzamemo čas za razmislek in opazovanje sebe in drugih?

 
 

Petra Černe Oven, Barbara Predan
V kakšnem svetu hočemo živeti?
Zdravstvo: življenjska premica

Zbirka 42: Vrtinec totalne perspektive 2

Lektorirala: Katja Paladin
Fotografije in ilustracije študentskega seminarja: avtorji
Oblikovanje: Petra Černe Oven
Vrsta dela: študijsko gradivo

Obseg: 64 strani
Naklada: 200 izvodov
ISBN 978-961-94078-0-6
Ljubljana 2016
© Avtorji

Študijsko gradivo je rezultat sedemmesečnega seminarja na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje in Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V prostovoljnem seminarju V kakšnem svetu hočemo živeti? pri predmetih Razvoj in teorija (industrijskega) oblikovanja I in II so sodelovali študenti 2. stopnje, 1. letnika industrijskega oblikovanja in oblikovanja vizualnih komunikacij. Mentorici: izr. prof. dr. Petra Černe Oven in doc. dr. Barbara Predan.

Izdala:
Društvo Pekinpah
zanj Žiga Predan, MA
in
Inštitut za oblikovanje
zanj dr. Barbara Predan

Paket je odposlan iz Ljubljane v roku 48. ur po prejetju naročila. Naročila prejeta med vikendom in prazniki bodo odposlana prvi delovni dan po prejetju naročila. Plačilo je izvedeno preko sistema PayPal. Naročiti je mogoče tudi preko predračuna (pošljite e-pošto z vašim naslovom in naročilom na posta@pekinpah.com).

To je drobna knjiga. Prej je bila predavanje za študente in študentke oblikovanja, danes je zapis, ki vabi, da se skupaj z avtoricama podate na izlet. Pa četudi niste študent ali študentka oblikovanja.

Poglej v knjigo (pdf)

Cena enega izvoda: 7 EUR
Poštnina: 2 EUR
SKUPAJ: 9 EUR

Predstavljeni projekti: Rezultati študentskega seminarja
Pod okriljem interdisciplinarnega seminarja so študenti in študentke industrijskega oblikovanja in oblikovanja vizualnih komunikacij sodelovali z izbranimi zunanjimi institucijami ter skupaj z njimi raziskovali stanje, prepoznavali akutne probleme in možnosti sooblikovanja, s ciljem razvoja konceptov znotraj širšega področja z naslovom »Zdravstvo: življenjska premica«. Dodaten cilj povezovanja je bil – poleg iskanja alternativ za (po možnosti boljšo) prihodnost čim večjega števila ljudi – tudi preseganje mej klasičnega oblikovalskega delovanja ter vzpostavljanje novih možnosti za plodno sodelovanje.

Projekt je bil zasnovan dvotirno. Poleg uporabe orodij in metod iz oblikovanja (na osnovi razumevanja prepletenega procesa oprijemljivega in neoprijemljivega) je projekt preizkušal tudi alternativne pedagoške metode v izobraževanju na področju oblikovanja.

Študenti in študentke so izbrali in raziskovali naslednje teme:
– preventiva/izobraževanje
Optimizacija sistematskih pregledov
Mihael Jenko, Petra Kostevc, Jan Pogorelec, Matjaž Poredoš, Ana Marija Vipavc
– bolezni
Slepi in slabovidni: abstraktna slikanica za slepe otroke
Anže Jesenovec, Nuša Jurjevič, Gregor Makovec, Neža Oblak, Peter Primožič
– hospitalizacija
Proces hospitalizacije: odpustna dokumentacija
Kristjan Dekleva, Luka Grčar, Katja Katona, Lucija Vodopivc, Maja Wolf
– rehabilitacija
Možganska kap: življenje doma
Natalija Ambrožič Lani, Barbara Kocjančič, Petra Kržičnik
– zdravniške napake, nadzor
Zdravstvena napaka: razumevanje zdravstvene napake kot vira informacij, ki nam pomaga optimizirati zdravstveno storitev
Uroš Kosovel, Sara Kuret, Ajda Regali Knez, Gašper Uršič