Death in Design

 

In his book Immortality, Milan Kundera made an incisive remark: “To be mortal is the most basic human experience, and yet man has never been able to accept it, grasp it, and behave accordingly. Man doesn't know how to be mortal. And when he dies, he doesn't even know how to be dead.” The exhibition will question clichéd responses, sayings, and ideas on death. The omnipresent – and yet remote – death. Opening: September 29, 2017, 8:00 PM, Srečišče Gallery, Metelkova 8, Ljubljana.

 
Task: Would a world be better or worse without death?

Task: Would a world be better or worse without death?

Exhibition: 
Death in Design | Smrt v oblikovanju

Authors: Petra Černe Oven, Barbara Predan
Design: Studio Miklavc

Produced and organized by Pekinpah Association and Institute of Design Ljubljana

The Death in Design project is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the City of Ljubljana.

The Death in Design exhibition will be displayed as an associated project of BIO 25 at the Srečišče Gallery (Celica Hostel, Metelkova 8, Ljubljana) from 29 September to 27 October 2017.

 

Death is omnipresent. However, talking about death is usually reduced to a few clichés. Lacan warns that the regularity of death not only sustains us but actually enables us to be able to bear all this life we have. What’s more, it often serves as a driving force. The driving force in solving problems. For it is the existence of problems that could be labelled as the prerequisite for human existence.

It is for this very reason that studying death is essential in the field of design. We live in a world permeated by nihilism and relativism (both better known as feelings of inability and indifference). They negate the notion of designers as those who express doubts, seek, and resist the restricting status quo. And who, by doing so, think the alternative. Think the future. Think new ideas. They are thus a driving force in a world permeated by finality, but also immortality.

Task: Epitaph

Task: Epitaph

Smrt je vseprisotna. Kljub temu govorjenje o njej pogosto obsega le nekaj klišejskih fraz. Lacan opozori, da nas prav stalnica smrti ne le ohranja, ampak nam pravzaprav omogoča, da se »soočimo z vsem, kar je«. Še več, pogosto je gonilo. Gonilo v želji po reševanju problemov. Prav obstoj slednjih bi namreč lahko označili za pogoj človeškega obstoja.

To zadnje je tudi točka, zaradi katere je premislek o smrti nujen za področje oblikovanja. Nihilizem in relativizem (bolj znana kot občutek nezmožnosti in brezbrižnost), ki prežemata svet, negirata gonilo oblikovalcev kot akterjev, ki dvomijo, iščejo, se upirajo hendikepu statusa quo in s takšnim delovanjem mislijo alternativo. Mislijo prihodnost. Mislijo nove ideje. So torej gonilo v svetu, ki ga prežema končnost, a tudi nesmrtnost.