Ravnikar in Fuller

Prva tiskana izdaja študije Design arhitekta Edvarda Ravnikarja (1969). In prvi slovenski prevod Priročnika za vesoljsko ladjo Zemlja (1969) R. Buckminstra Fullerja. Skupaj ali ločeno. Knjigi sta izšli v Zbirki 42 založbe Pekinpah. Urednici zbirke sta Barbara Predan in Petra Cerne Oven. 

Read More

Pekinpah's Performative Exhibition | Pekinpahova uprizoritvena razstava

V prvo Pekinpahovi uprizoritveni razstav, smo z združevanjem formatov sodobnih uprizoritvenih praks, razpirali večperspektivični pogled. Predstavljene so bile uprizoritvene, vizualne, glasbene in oblikovalske aktivnosti Pekinpahovih umetnikov in oblikovalcev, ki skozi različne žanre in prostorsko-časovno kontekste preslikavajo smernice nastalega, sedanjega in prihajajočega.

Read More