Pekinpah's Performative Exhibition | Pekinpahova uprizoritvena razstava

V prvo Pekinpahovi uprizoritveni razstav, smo z združevanjem formatov sodobnih uprizoritvenih praks, razpirali večperspektivični pogled. Predstavljene so bile uprizoritvene, vizualne, glasbene in oblikovalske aktivnosti Pekinpahovih umetnikov in oblikovalcev, ki skozi različne žanre in prostorsko-časovno kontekste preslikavajo smernice nastalega, sedanjega in prihajajočega.

Read More

About Spider Festival

Since 2010, Pekinpah has been the head coordinator of SPIDER festivals across Europe. Initiated by Matej Kejžar and in collaboration with our partners, we have put together Spider (2010-2012) and Spider Expand! (2012-2014) projects and in turn organised ten international artistic events in Athens, Zagreb, Lyon, Berlin, Brussels and Ljubljana. Far from being done, we are currently in the middle of developing a new SPIDER project termed Spider Futures. 

Read More