Pekinpah's Performative Exhibition | Pekinpahova uprizoritvena razstava

V prvo Pekinpahovi uprizoritveni razstav, smo z združevanjem formatov sodobnih uprizoritvenih praks, razpirali večperspektivični pogled. Predstavljene so bile uprizoritvene, vizualne, glasbene in oblikovalske aktivnosti Pekinpahovih umetnikov in oblikovalcev, ki skozi različne žanre in prostorsko-časovno kontekste preslikavajo smernice nastalega, sedanjega in prihajajočega.

Read More